For advokaten

Har du i perioder kapasitet til flere henvendelser, vil Advokatekspert.no være en god mulighet til å komme i kontakt med nye klienter.

Det er opp til den eventuelle klienten å velge advokat, men vi legger opp til at kunnskap, erfaring og eventuelt andre kriterier enn pris bør vektlegges.

Ta uforpliktende kontakt om dette vil være interessant. Det koster ingenting å være i vår ekspertbase.

 

Til advokaten
Spesialist innen: *
Kontaktes via